SDE+ stimuleringsronde opent op 13 maart 2018!

Body: 

SDE+ subsidie is een speciale subsidie die de Nederlandse overheid beschikbaar stelt aan zowel bedrijven als instellingen die hernieuwbare energie produceren of van plan zijn om hernieuwbare energie te produceren. De afkorting SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. De SDE+subsidie kan zowel aan profit instellingen worden verstrekt als aan non-profit instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren. Aannemer de Heer kan hier alles over vertellen.

Investeringen als zonnepanelen zijn meestal niet of nauwelijks door organisaties zelf op te brengen daarom schiet de overheid te hulp met de SDE+ subsidie.

De SDE+subsidie wordt in verschillende rondes verstrekt door de Rijksoverheid. Ieder jaar kent zijn eigen regeling en ook de subsidiepot die door de overheid beschikbaar wordt gesteld kan per jaar verschillen. Hoe u de subsidie kan aanvragen kunnen wij u in een persoonlijk gesprek uitleggen.

De SDE+ subsidie 2018 start op 13 Maart 2018. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunnen wij de concept subsidieaanvraag klaarzetten. Afhankelijk van onze marktanalyse, ervaring, actuele kostprijs van zonnepanelen en de wens van de opdrachtgever bepalen wij de inschrijfhoogte en tijdstip van uw aanvraag.

Om aan de SDE+ voorwaarden te voldoen regelt Aannemer de Heer voor u: Een goed onderbouwd project, Sterke haalbaarheidstudie en een compleet digitaal aanvraagformulier met benodigde vergunningen en bijlagen.

Voor meer informatie over de SDE+ subsidie kunt u een voorlichtingsfilm bekijken op: https://www.rvo.nl/actueel/videos/voorlichtingsfilm-sde